Ελληνικη Εταιρεια Βιοχημειας και Μοριακης Βιολογιας

10η Ετήσια Συνάντηση της Ελληνικής Ομάδας Συνδετικού Ιστού

Πάτρα, 10-11 Ιουλίου 2009
Συνεδριακό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

09:00-10:00 Εγγραφές
Έδρα: A. D. Theocharis – N. Papageorgakopoulou
09:30-09:45 GAG synthases and sulfotransferases in colorectal cancer.
D. Kalathas1, D. H. Vynios1, D. Bounias2, D. Kyriakopoulou2, D. A. Theocharis3, N. Papageorgakopoulou1, and M. Stavropoulos2
 1. Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Greece.
 2. Department of Surgery, University Hospital and Department of Medicine, University of Patras, Greece.
 3. Laboratory of Biological Chemistry, Department of Medicine, University of Patras, Greece.
09:45-10:00 Hyaluronan synthases and CD44 receptor in colorectal cancer.
E. Bouga1, D. H. Vynios1, D. Bounias2, D. Kyriakopoulou2, N. Papageorgakopoulou1, D. A. Theocharis3, and M. Stavropoulos2
 1. Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Greece.
 2. Department of Surgery, University Hospital and Department of Medicine, University of Patras, Greece.
 3. Laboratory of Biological Chemistry, Department of Medicine, University of Patras, Greece.
10:00-10:15 Matrix metalloproteinase-9 and urokinase plasminogen activator levels are increased in testicular cancer.
E. Milia-Argeiti1, E. Huet2, B. Vallé2, V. Labropoulou3, S. Menashi2, and A. D. Theocharis1
 1. Department of Chemistry, Laboratory of Biochemistry, University of Patras, Greece.
 2. CRRET Laboratory, University Paris Est, Creteil, France.
 3. Department of Medicine, Laboratory of Clinical Oncology, University of Patras, Greece.
10:15-10:30 Gelatinases in sera of patients with laryngeal carcinoma.
I. E. Triantaphyllidou1, G. Tsiropoulos2, T. Papadas2, N. Mastronikolis2, P. D. Goumas2, N. Papageorgakopoulou1, A. D. Theocharis3, and D. H. Vynios1
 1. Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Greece.
 2. Department of E.N.T. Surgery, University Hospital and Department of Medicine, University of Patras, Greece.
 3. Laboratory of Biological Chemistry, Department of Medicine, University of Patras, Greece.
10:30-10:45 Chaperone Consensus Sequence in the Propeptide Domain of Matrix Metalloproteinase-28: Furin is Required for Secretion.
M. Pavlaki1, P. Kozarekar1, A. Dufour1,2, S. Zucker3, and J. Cao1
 1. Divsion of Cancer Prevention, Department of Medicine, Stony Brook University, Stony Brook, N.Y., U.S.A.
 2. Department of Chemistry, Stony Brook University, Stony Brook, N.Y., U.S.A.
 3. Department of Research, Veterans Affairs Medical Center, Northport, N.Y., U.S.A.
10:45-11:00 Inhibition profile of a member of the ADAMs family, ADAM-10 by TIMPs.
M. Rapti1, M. H. Lee2, S. Atkinson2, and G. Murphy2
 1. Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, Department of Biochemistry, Greece.
 2. Cancer Research UK, CRI, Li Ka Shing Centre, Cambridge, U.K.
11:00-11:15 Interaction of pleiotrophin with matrix metalloproteinases.
C. Mikelis, E. Sfaelou, M. Lamprou, and E. Papadimitriou
 • Laboratory of Molecular Pharmacology, Department of Pharmacy, University of Patras, Patras, Greece.
11:15-11:45 Διάλλειμα για καφέ
Έδρα: E. Anastassiou – E. Tsilibary
11:45-12:00 Capillary zone electrophoresis for separation and size determination of different HA fractions.
C. J. Malavaki1, E. Mazarakioti1, C. Markellou1, A. Passi2, and N. K. Karamanos1
 1. Department of Chemistry, Laboratory of Biochemistry, University of Patras, Patras, Greece.
 2. Department of Experimental and Clinical Biomedical Sciences, University of Insubria, Varese, Italy.
12:00-12:15 Biochemical analysis of chondroitin sulfate using fluorophore-assisted cabrohydrate electrophoresis and blyscan assay in comparison with capillary electrophoresis.
M. I. Ellina, V. Zafeiropoulou, A. P. Asimakopoulou, Ch. Gialeli, C. Malavaki, and N. K. Karamanos
 • Department of Chemistry, Laboratory of Biochemistry, University of Patras, Patras, Greece.
12:15-12:30 Spectroscopic and microscopic characterization of calcific deposits formed on human menisci.
O. L. Katsamenis1, V. Karoutsos1, K. Kontostanos2, E. C. Panagiotopoulos2, E. Papadaki3, and N. Bouropoulos1,4
 1. Department of Materials Science, University of Patras, Patras, Greece
 2. Department of Orthopaedics, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece
 3. Department of Anatomy, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece
 4. FORTH/ICE-HT, P.O. Box 1414, Patras, Greece.
12:30-12:45 Analysis of biological samples with the use of Luminex xMAP technology: principles, applications and method validation.
E. Kalimani, C. Malavaki, and N.K. Karamanos
 • Department of Chemistry, Laboratory of Biochemistry, University of Patras, Patras, Greece.
12:45-13:00 Analysis of glycosaminoglycans by acrylamide gel electrophoretic approach.
E. Karousou, M. Viola, D. Vigetti, B. Bartolini, M. Clerici, A. Genasetti, G. De Luca, and A. Passi
 • Department of Experimental and Clinical Biomedical Sciences, University of Insubria, Varese, Italy.
13:00-14:30 Διάλλειμα για μεσημεριανό
Έδρα: A. Charonis – F. Lamari
14:30-14:45 Analysis of the TGF-β-mediated induction of calreticulin in kidney cell lines.
N. Prakoura, K. P. Kypreou, P. K. Politis, and A. S. Charonis
 • Department of Histology, Center of Basic Research, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece.
14:45-15:00 Transcriptional regulation of matrix anti-adhesin podocalyxin-like protein, PCLP, and the slit diaphragm protein, NEPHRIN, in cultured immortalized human glomerular epithelial cells.
G. Drossopoulou, N. Tsotakos, E. Kotsopoulou, and E. Tsilibary
 • Laboratory of Pathobiology of Extracellular Matrix, Institute of Biology, NSCR Demokritos, Athens, Greece.
15:00-15:15 Transgelin in renal fibrosis.
F. Karagianni1, K. P. Kypreou1, P. Politis1, D. Vlahakos2, D. Goumenos3, and A. S. Charonis1
 1. Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece.
 2. Attikon University Hospital, University of Athens Medical School, Athens, Greece.
 3. Rion Hospital, University of Patras Medical School, Patras, Greece.
15:15-15:30 Role of integrin-linked kinase (ILK) in animal models of pulmonary fibrosis.
P. Kavvadas1, K. P. Kypreou1, E. Protopapadakis2, E. Prodromidi2, Ch. Xirakia2, T. Stavropoulos2, P. Sideras2, and A. S. Charonis1
 1. Department of Histology, Center for Basic Research, Foundation for Biomedical Research of the Academy of Athens, Athens, Greece.
 2. Center for Immunology and Transplatation, Foundation for Biomedical Research of the Academy of Athens, Athens, Greece.
15:30-15:45 Cytokine expression in bronchoalveolar lavage samples of children with inflammatory lung disease.
E. C. Panagiotopoulou1, C. Malavaki2, E. Kalimani2, S. Fouzas1, K. N. Priftis3, N. Karamanos2, and M. B. Anthracopoulos1
 1. Respiratory Unit, Department of Pediatrics, University of Patras, Patras, Greece
 2. Department of Chemistry, University of Patras, Patras, Greece.
 3. Department of Allergy-Pneumonology, Penteli Children’s Hospital, P. Penteli, Athens, Greece
15:45-16:00 Scavenger receptor class B- type I in human atherosclerosis.
A. Berdiaki1, D. Panutsopulos1, F. Sigala2, D.A. Spandidos3, J. Hassoulas4, G. N. Tzanakakis1, and A. Zafiropoulos1
 1. Departments of Histology, Medical School, University of Crete, Heraklion, Greece.
 2. First Department of Surgery, University of Athens, Medical School, Athens, Greece.
 3. Departments of Virology, Medical School, University of Crete, Heraklion, Greece.
 4. Departments of Cardiothoracic Surgery, Medical School, University of Crete, Heraklion, Greece.
16:00-16:30 Διάλλειμα για καφέ
Έδρα: D. Vynios – H. Pratsinis
16:30-17:00 PLENARY LECTURE
Glycosaminoglycans as targets for pharmacological intervention in lung diseases.

Eleni Papaconstantinou
 • School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.
17:00-17:15 The impact of proteasome activation on cellular and organismal lifespan.
N. Chondrogianni1, S. Kapeta1, N. Tavernarakis2, and E.S. Gonos1
 1. Institute of Biological Research & Biotechnology, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece.
 2. Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology-Hellas, Heraklion, Greece.
17:15-17:30 NGF promotes a-secretace cleavage of amyloid precursor protein and increases the expression of MMP-9 by PC12 cells.
A. Fragkouli, A. Tzinia, and E. Tsilibary
 1. Laboratory of Pathobiology of Extracellular Matrix, Institute of Biology, NSCR Demokritos, Athens, Greece.
17:30-17:45 Effects of amniotic fluid on fetal and adult human skin fibroblasts in vitro: implications for wound healing.
S. Chrysouli1, H. Pratsinis1, A. Dimozi1, V. Gioni1, V. Anastassiou2, V. Gorgoulis3, and D. Kletsas1
 1. Laboratory of Cell Proliferation & Ageing, Institute of Biology, NCSR Demokritos, Athens, Greece.
 2. "Mitera" Maternal Hospital, Athens, Greece.
 3. Department of Histology & Embryology, University of Athens, Medical School, Athens, Greece.
17:45-18:00 Exogenous and autocrine growth factors in the proliferation of intervertebral disc cells: Involvement of the MEK/ERK and PI 3-K/Akt signaling pathways.
H. Pratsinis1, V. Constantinou1,3, K. Pavlakis2, G. Sapkas3, and D. Kletsas1
 1. Laboratory of Cell Proliferation and Ageing, Institute of Biology, NCSR Demokritos, Athens, Greece.
 2. Department of Pathology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece.
 3. 1st Department of Orthopaedics, Medical School, University of Athens, Athens, Greece.
18:00-18:15 Differential regulation of osteoblasts by microstructural features of titanium substrata.
P. A. Kokkinos, and D. D. Deligianni
 • Laboratory of Biomechanics and Biomedical Engineering, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras, Patras, Greece.
16:00-16:30 Διάλλειμα για καφέ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Έδρα: D. Vynios – H. Pratsinis
18:45-19:00 ΕΝΑΡΞΗ
 • S. Koubias, Rector of the University of Patras, Patras, Greece
 • N. Karamanos, Co-ordinator, Head of the Department of Chemistry, Patras, Greece.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
19:00-19:45 The importance of matrix molecules in tissue homeostasis and disease development.
Vincent Hascall, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic, U.S.A.
19:45-20:30 Decorin suppresses cancer growth and metastasis via EGFR and Met pathways.
Renato Iozzo, Thomas Jefferson University, U.S.A.

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Έδρα: G. Koliakos – A. Vlamis
09:00-09:15 Studies in the pathophysiology of exfoliation syndrome of the eye.
G. Koliakos
 • Department of Biological Chemistry, Medical School, Aristotle University, Thessaloniki, Greece
09:15-09:30 Experimental animal model for chronic cervical myelopathy. Clinical and immunohistochemistry results.
G. Klironomos1, A. G. Mavrakis1, E. Papadaki2, A. Gatzouni1, E. Kontis4, N. Karamanos3, I. Kalitsis3, P. Mirilas4, and G. Gatzounis1
 1. Department of Neurosurgery, University of Patras, Patras, Greece.
 2. Department of Anatomy, University of Patras, Patras, Greece.
 3. Department of Chemistry, University of Patras, Patras, Greece.
 4. Department of Pediatric Surgery, University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
09:30-09:45 Expression profile of serglycin proteoglycan in cancer cell lines and malignant tissues.
A. Korpetinou1, E. Giannopoulou2, D. Marioli3, H. Kalofonos2, N. Papageorgakopoulou1, and A. Theocharis1
 1. Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Patras, Greece.
 2. Laboratory of Clinical Oncology, Department of Medicine, University of Patras, Patras, Greece.
 3. Laboratory of General Biology, Department of Medicine, University of Patras, Patras, Greece.
09:45-10:00 Proteasome inhibitors enhance the production of metalloproteinases MMP-1 and MMP-3 and inhibit the production of IL-6, TIMP-1 and type-I collagen by nasal polyps fibroblasts.
S. D. Athanassiou1, S. Drakouli1, Th. Stathas2, S. Naxakis2, E. Giannopoulou3 and A. J. Aletras1
 1. Laboratory of Biochemistry, Department of Chemistry, Medical School, University of Patras, Patras, Greece.
 2. Department of Otolaryngology, Medical School, University of Patras, Patras, Greece.
 3. Department of Pharmacology, Medical School, University of Patras, Patras, Greece.
10:00-10:15 Focal adhesion kinase (FAK) signaling pathway is essential for the FGF-2-induced effect on M5 melanoma cell migration and adhesion on the fibronectin substrate.
G. Chalkiadaki, D. Nikitovic, A. Berdiaki, E. Fthenou, G. Chatzinikolaou, and G. Tzanakakis
 • Department of Histology, Division of Morphology, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece.
10:15-10:30 The effects of TGFβ2 and bFGF on HSPGs' expression in fibrosarcoma cell lines regulate their cell adhesion.
A. Kouvidi, D. Nikitovic, H. Syrogianni, E. Fthenou, and G. Tzanakakis
 • Department of Histology, Division of Morphology, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece.
10:30-10:45 A synthetic peptide that corresponds to the COOH terminus of pleiotrophin inhibits its interaction with ανβ3 integrin and its stimulatory effect on endothelial cell migration.
C. Mikelis1, M. Lamprou1, M. Koutsioumpa1, A. G. Koutsioubas2, N. Spiliopoulos2, A. A. Vradis2, P. Katsoris3, K. Zompra4, P. Cordopatis4, and E. Papadimitriou1
 1. Laboratory of Molecular Pharmacology, Department of Pharmacy, University of Patras, Patras, Greece.
 2. Department of Physics, University of Patras, Patras, Greece.
 3. Department of Biology, University of Patras, Patras, Greece.
 4. Laboratory of Pharmacognocy and Chemistry of Natural Products, Department of Pharmacy, University of Patras, Patras, Greece.
10:45-11:00 Pleiotrophin stimulates cell migration by increasing intracellular levels of reactive oxygen species.
S. Tsirmoula, and E. Papadimitriou
 • Laboratory of Molecular Pharmacology, Department of Pharmacy, University of Patras, Patras, Greece.
11:00-11:30 Διάλλειμα για καφέ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Έδρα: E. Papadimitriou – A. Aletras
11:30-12:15 Aortic smooth muscle cells and vascular pathology: Role of hyaluronan.
Alberto Passi, Medical School, University of Varese, Italy
12:15-13:00 Extracellular matrix molecules with roles in regulatory cellular activities.
Dick Heinegard, Dept. Experimental Medical Sciences Lund, Sweden
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
13:00 Young investigators awards.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ