42ο Συνέδριο FEBS

42nd Congress of The Federation of European Biochemical Societies (FEBS) to be held in Jerusalem, Israel, September 10-14, 2017.

 

Δείτε περισσότερα εδώ: https://2017.febscongress.org/