70ο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ

70o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας

Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2019

https://eebmbcongress.gr/