Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

 

ΔΔΠΜΣ "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

 

 

ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

 

 

ΠΜΣ "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες" - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Σελίδα 1 από 8