ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

02-07-17 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών συνολικά είκοσι (20) θέσεων νέων ερευνητών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πολυεπίπεδων ερευνητικών δραστηριοτήτων που προωθούν την αριστεία, την καινοτομία και την ανάπτυξη ενός φάσματος συναφών και παράπλευρων ερευνητικών εφαρμογών. Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» και οι νέοι ερευνητές που θα επωφεληθούν από αυτές θα δραστηριοποιηθούν δυνητικά στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές:

Αγρο-διατροφή
Βιο-ιατρική
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Χωρική ανάπτυξη
Διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
Σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες
Κοινωνικές, οικονομικές & πολιτικές επιστήμες
Ανθρωπιστικές επιστήμες & πολιτιστική κληρονομιά