ΔΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

06-07-19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η προκήρυξη θα είναι ενεργή έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗANNOUNCEMENT