ΔΔΠΜΣ Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

06-25-19 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

ΔΔΠΜΣ "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

Η προκήρυξη θα είναι ενεργή έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ