ΝΕΑ Προκήρυξη: Δ.Π.Μ.Σ. Μεταφραστική Ερευνα στην Υγεία των Γυναικών (ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, Pasteur)

11-04-21 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΝΕΑ Προκήρυξη: Δ.Π.Μ.Σ. Μεταφραστική Ερευνα στην Υγεία των Γυναικών (ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, Pasteur), με δύο επιμέρους κατευθύνσεις: 1) Μεταφραστική Έρευνα, 2) Βασική Έρευνα

Δείτε την προκήρυξη.