Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες», 2016-2017, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» - Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιοπληροφορική" 2016-2017, Πανεπιστήμιο Κρήτης