Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ανακοίνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα προσκαλεί αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας σε επιστημονικά θέματα που αναπτύσσονται από τα μέλη του Εργαστηρίου.

Στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» (ΔΠΜΣ-ΤΠΙΒ), που διοργανώνει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με συμμετέχοντες φορείς το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας T.E. του ΤΕΙ Αθηνών, το Τμήμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.