Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2021-2022)

 

 

 

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική", ΑΠΘ