Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

 

ΠΜΣ "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες" - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

ΔΠΜΣ Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία - ΕΚΠΑ

 

 

 

ΔΔΠΜΣ Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων