Θέσεις εργασίας

Postdoctoral Research Position - University of Strasbourg

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση δύο αμειβομένων διδακτορικών διατριβών στο γνωστικό αντικείμενο Βιοχημεία-Μοριακή Βιολογία - Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών

Θέση συνεργάτη (βιολόγου, με διδακτορικό) σε πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ-Επιστήμη και Κοινωνία - Παν. Ιωαννίνων

 

Σελίδα 1 από 2