Θέσεις εργασίας

Job opportunity related to obesity and adipose tissue at MedImmune (AstraZeneca) in Cambridge, UK

 

PhD in Chemical and Molecular Biology, International Max-Planck-Research School, Dortmund (Germany)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΠΘ

 

 

2016 EMBL Interdisciplinary Postdoc fellowships (EIPOD)

 

 

Postdoctoral position - MRC Clinical Sciences Centre at Imperial College London