72ο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ

72o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας

Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 2-4 Δεκεμβρίου 2022.

 

https://eebmbcongress.gr/