ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" 2016-2017 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

06-10-16 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοϊατρικές Επιστήμες», γνωστοποιεί την έναρξη διαδικασίας επιλογής είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εισαγωγή στο πρόγραμμα το ακαδ. έτος 2016-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως και τις 16.9.2016.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, κ. Έλλη Σκλίβα

Τηλ.: 2610-969108

Fax: 2610-996103

Ιστοσελίδες: http://www.med.upatras.gr, http://bie.med.upatras.gr

 

Καθηγητής Διονύσης Δραΐνας

Διευθυντής του ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

 

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.