ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

06-21-16 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»


Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Εργαστήρια Βιολογικής Χημείας, Βιολογίας και Παθολογικής Ανατομικής) και τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής, Ανοσολογίας, και Βιοτεχνολογίας) και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Εργαστήριο Βιοχημείας) αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοτεχνολογία» το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Βιοτεχνολογία.


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα έτος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για το Μ.Δ.Ε. Αιτήσεις των υποψηφίων για φοίτηση στον επόμενο κύκλο σπουδών του προγράμματος (2016-18) γίνονται δεκτές από 6-6-2016 έως και 11-9-2016. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας της Συνέντευξης από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. στα μέσα Σεπτεμβρίου 2016. Ως ημερομηνία έναρξης του κύκλου σπουδών 2016-18 ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2016.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία: Ανακοίνωση, Παρουσίαση.