ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗN BIOIΑΤΡΙΚΗ» - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

06-25-16 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗN BIOIΑΤΡΙΚΗ»
Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ


Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗN BIOIΑΤΡΙΚΗ» Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, υπό την αίρεση της δημοσίευσης του ΦΕΚ τροποποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στη μεταφραστική έρευνα. Συνδέοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων. Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα, την ανάλυση βιολογικών δεικτών καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές βιοηθικής και τους κανονισμούς διεξαγωγής κλινικών μελετών, τη βιοασφάλεια, τις ερευνητικές δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και η Μοριακή Διάγνωση και θα μπορούν να στελεχώσουν τόσο ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα όσο και βιοϊατρικά, διαγνωστικά εργαστήρια καθώς καιβιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στην Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100, υπ’όψιν κ. Τσομπανούδη).

Η διεύθυνση του ΠΜΣ στο διαδίκτυο είναι : http://www.mbg.duth.gr/index.php/metaptyxiaka/metaptyxiako-programma

Δείτε τα συνημμένα αρχεία: Προκήρυξη, Αφίσα.