ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» - ΕΚΠΑ

07-15-16 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ»
Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017


Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης (120 ECTs), στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ».

Στο πιο πάνω Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Ιατρικής και άλλων συναφών Βιοεπιστημών, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) μέχρι και 10/ 10 / 2016 , με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου (ισοτιμία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής).
2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
3. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών. Οι υποψήφιοι φοιτητές που δε διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα εξετασθούν γραπτώς στη μετάφραση επιστημονικού κειμένου της αγγλικής προκειμένου να αποδειχτεί η απαιτούμενη επάρκεια γνώσης αυτής.
4. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα.
6. Βεβαίωση της υπηρεσίας / εργοδότη τους, εφ’ όσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν διευκόλυνση με άδειες / ωράριο για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
7. Δύο ( 2) φωτογραφίες.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές του το Σεπτέμβρη υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου που πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» θα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την υποδομή των Τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων, τις ανάγκες σε ειδικευόμενους αποφοίτους και το επίπεδο των προσόντων των υποψηφίων.
Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη που ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.
Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί, κυρίως, από δίδακτρα των διδασκομένων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 2.000 ευρώ ανά έτος και θα καταβάλλονται στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://kb-md.biol.uoa.gr/, από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ στο τηλέφωνο 210-7274502 (ώρες 13.00 - 17.00) και στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθώς και από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας καθώς και στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Δρ. Ανδρέας Σκορίλας,
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
« Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική »