ΔΠΜΣ Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία - ΕΚΠΑ

08-01-18 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΔΠΜΣ Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και
Βιοκαινοτομία - ΕΚΠΑ
 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» οργανώνει Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ.) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες καιΒιοκαινοτομία».

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ:
http://www.molecularbiomedicine.gr/

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:  ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018