Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» (2021-2022)

07-22-21 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

(2021-2022)

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά έως και 10/9/2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ           ΦΥΛΛΑΔΙΟ