Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή και θέση Βιολόγου συνεργάτη για την Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική

08-25-22 Θέσεις Εργασίας
 
Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή και θέση Βιολόγου συνεργάτη για την Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική
 
Η Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική προκηρύσσει δύο θέσεις:

Μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή σε Μοριακή Νευροβιολογία/ Νευροανοσολογία στα πλαίσια Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Μία θέση Βιολόγου ή πτυχιούχου συναφών επιστημών με εργαστηριακή εμπειρία (κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό δίπλωμα) για να εκτελεί εξειδικευμένες ανοσολογικές διαγνωστικές εξετάσεις και να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων ανοσολογικών διαγνώσεων.

Άμεση πρόσληψη είναι επιθυμητή.